Al-Taqrirat al-Sadidah (Kitab Fikih Mazhab Syafi'i)

Kitab al-Taqrirat al-Sadidah karya Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad al-Kaf merupakan kitab Fikih Mazhab Syafi’i yang disajikan secara ringkas dan bahasa yang mudah dipahami. 


Cover al-Taqrirat al-Sadidah


Kitab ini merupakan jilid pertama yang hanya mengulas Bab Ibadah, mulai dari Thaharah, Shalat, Perawatan Jenazah, Zakat, Puasa dan Haji. Silahkan download di sini.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel